Displaying 1 - 39 of 39
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.2 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsüne katılması ve Mahkeme ile tam iş More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Madagaskar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.3 UCM Roma Statüsüne katılması ve ulusal mevzuatını bütünüyle Statü ile uyumlu hal More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.4 Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne katılması ve Cenevre Sözleşmelerine Ek Pro More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Honduras Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.5 UCM Roma Statüsüne katılması UCM Roma Statüsüne katılması UCM Roma Statüsünü o More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Doğu Timor Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.6 UCM Roma Statüsüne katılması ve ulusal mevzuatını Statü altındaki tüm yükümlükle More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Litvanya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.7 Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşmay More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Madagaskar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.8 UCM Roma Statüsüne katılması ve Mahkemenin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkı More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Slovakya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.9 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Seçmeli Pr More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.1 189 sayılı ILO Sözleşmesini onaylamayı göz önünde bulundurması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Filipinler Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.11 Devlet görevlilerinin işlediği işkence, yargısız infaz ve kaybetme gibi suçlarda More ... Özgürlük Not Edildi  Hollanda Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.13 Hakaret ve aşağılama ile ilgili yasa maddesinin insan hakları savunucularını ve More ... Özgürlük Not Edildi  Çek Cumhuriyeti Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.15 İfade özgürlüğü hakkı üzerinde öngörülen sınırlamaların uluslararası insan hakla More ... Özgürlük Not Edildi  İspanya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.17 İfade özgürlüğünü güvence altına almak için İnternet Yasasının değiştirilmesi ve More ... Özgürlük Not Edildi  İspanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.18 Ceza Yasasının 301, 318, 215 ve 125. Maddeleri dahil, adil olmayan biçimde ifade More ... Özgürlük Not Edildi  İrlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.19 İlgili yasa maddelerinin Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 19 More ... Özgürlük Not Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.2 İnternet Yasasının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bütünüyle More ... Özgürlük Not Edildi  İzlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.21 İnternet Yasasını gözden geçirerek yetkiliklerin internetteki içeriği engelleme More ... Özgürlük Not Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.24 Etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın yasaklanm More ... Özgürlük Not Edildi  İsrail Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.25 Etnik, dinsel, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık dahil More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.27 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklamak üzere ilgili More ... Özgürlük Not Edildi  Hırvatistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.28 Nefret suçlarını ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı yasaklayarak, başta 122 More ... Özgürlük Not Edildi  Kanada Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.29 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planının Türkiye’nin EPİ mekanizması kapsamında hâlih More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.3 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklamak ve engelleme More ... Özgürlük Not Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.32 Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasasının çıkartılması ve cinsel yönelim ve c More ... Özgürlük Not Edildi  Brezilya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.33 Hem mevzuatta hem de LGBTİ bireylere karşı şiddet uygulandığı yönündeki şikâyetl More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.34 Ayrımcılık yasağıyla ilgili mevzuatın uygulanmasına odaklanılması ve bu mevzuatı More ... Özgürlük Not Edildi  Finlandiya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.36 Aleviler için zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesi Özgürlük Not Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.37 Örgütlü gayrimüslim dini cemaatlerin süregelen bir biçimde tüzel kimlik edinemem More ... Özgürlük Not Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.38 Anayasanın 26. Maddesi altında ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamaların kaldır More ... Özgürlük Not Edildi  Kanada Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.39 İfade özgürlüğünü güvence altına almak ve özgür bir basın ve medya için elverişl More ... Özgürlük Not Edildi  Polonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.4 Özellikle Anayasanın 26. Maddesi ile ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar ba More ... Özgürlük Not Edildi  Belçika Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.41 Özel akreditasyon istenen tüm kurumlara hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin tüm me More ... Özgürlük Not Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.42 İnternet Yasasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğü ve özel hay More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.43 Hakaretin suç olmaktan çıkartılması ve ifade özgürlüğü hakkına ve yanı sıra barı More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.44 İfade özgürlüğü ve toplanma haklarını, bilgiye erişim hakkını ve basın özgürlüğü More ... Özgürlük Not Edildi  İsrail Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.46 Etnik köken, din, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasak More ... Özgürlük Not Edildi  Danimarka Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.47 İbadet yerlerinin statüsünü de içerecek şekilde dini azınlık gruplara mensup kiş More ... Adalet Not Edildi  Birleşik Krallık Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.48 İstanbul’da çalışan Yunanistan vatandaşlarının çocuklarının Rum azınlık okulları More ... Adalet Not Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.5 İltica usullerinde Göç [Yabancılar] ve Uluslararası Koruma Kanunundaki coğrafi ç More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Arjantin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 39 Count 39