Displaying 1 - 24 of 24
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.1 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imz More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.3 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imz More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.6 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylamayı değerlendirmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Ruanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.7 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylamayı değerlendirmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.8 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylaması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.9 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylaması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Portekiz Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek I ve II no'lu Protokollerin onaylanması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 Kıbrıs’ın Türkiye’nin etkili kontrolü altında olan bölgelerindeki insan hakları More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.14 Vicdani ret hakkını tanıyan ve düzenleyen mevzuatın çıkartılması ve askerlik hiz More ... Özgürlük Ret Edildi  Hırvatistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.15 Askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkını tanıyan ve güvence altına alan mevz More ... Özgürlük Ret Edildi  Almanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.16 Vicdani ret hakkının tanınması ve askerlik hizmetine karşı sivil alternatif sunu More ... Özgürlük Ret Edildi  Slovenya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.17 Terörle Mücadele Yasası” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” gibi mevzua More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.18 Hayatın tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini çoğaltmak ve desteklemek i More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.19 Üst düzey devlet görevlilerinin kadınları aşağılayan ya da Türkiye anayasasına v More ... Adalet Ret Edildi  Afganistan Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.2 Ağır insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında kanunla tanı More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.21 Tüm dini cemaatlerin ya da inanç topluluklarının kendi dinlerinin gereğini kendi More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.22 Rum Ortodoks Patrikhanesine yeterli düzeyde tüzel kişilik tanınması Özgürlük Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.23 Azınlık haklarıyla ilgili 27. Maddeye konulan çekincelerin kaldırılması dahil, K More ... Özgürlük Ret Edildi  Kanada Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.24 Dini azınlıkların haklarının korunması, azınlıkların kendi dillerinde eğitime er More ... Adalet Ret Edildi  Avustralya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.25 Daha önce tavsiye edildiği üzere, doğu Trakya’daki Bulgar kökenli kişilerin mülk More ... Adalet Ret Edildi  Bulgaristan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.26 Sınıraşan örgütlü suçlardan fayda sağlayanlar dahil terörist grupların geçişini More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Suriye Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.27 Terörle mücadeleye yönelik uluslararası anlaşmalara ve kararlara, özellikle Güve More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Suriye Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.28 Sınırlarının dışında insan hakları ihlallerine katkıda bulunan faaliyetlerden ka More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Mısır Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.29 Ermenistan’a uygulanan ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar dahil insan haklar More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Ermenistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 24 Count 24