Displaying 1 - 4 of 4
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.6. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Başvuru Usulüne ilişkin İhtiyari Protokol’ün More ... Adalet Kabul Edildi  İspanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.32 OP-CAT’in uygulanmasına yönelik iç mekanizmaların güçlendirilmesi Özgürlük Kabul Edildi  İspanya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.15 İfade özgürlüğü hakkı üzerinde öngörülen sınırlamaların uluslararası insan hakla More ... Özgürlük Not Edildi  İspanya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.17 İfade özgürlüğünü güvence altına almak için İnternet Yasasının değiştirilmesi ve More ... Özgürlük Not Edildi  İspanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 4 Count 4