Displaying 1 - 9 of 9
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.243. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler dahil, kadınlara ve kız çocukların More ... Adalet Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.154. İfade, toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü korumanın yanı sıra temel özg More ... Özgürlük Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.130. Güvenlik güçlerinin keyfi gözaltı, işkence ve insanlık dışı muamele uygu More ... Özgürlük Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.129. Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi (İtalya); Adalet Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.36 Uluslararası standartlara uygun biçimde hukukun üstünlüğü, düşünce, din ve ifade More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.112 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun etkili bir b More ... Adalet Kabul Edildi  İtalya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.132 Başta kırsal iller olmak üzere iş müfettişlerinin sayısının arttırılması Adalet Kabul Edildi  İtalya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.45 Mülteci çocuklara okul eğitiminin sağlanması ve kampların dışında kalan mülteci More ... Adalet Kabul Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.37 Örgütlü gayrimüslim dini cemaatlerin süregelen bir biçimde tüzel kimlik edinemem More ... Özgürlük Not Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 9 Count 9