Displaying 1 - 4 of 4
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.147. Düşünce ve din özgürlüğü ile bilgi edinme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü h More ... Özgürlük Kabul Edildi  İzlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.12 Kadınlara yönelik ayrımcılığın açıkça tanımlanmasını da içerecek şekilde kapsaml More ... Özgürlük Kabul Edildi  İzlanda Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.2 İnternet Yasasının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bütünüyle More ... Özgürlük Not Edildi  İzlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.96 Türkiye’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi hakkında 2012 tarihli ev içi şidde More ... Adalet Kabul Edildi  İzlanda Önleme Yükümlülüğü
Count 4 Count 4