Displaying 1 - 6 of 6
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.31. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun mali bağımsızlığının ve işlev More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün tavsiyeleri doğrultusu More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.23 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun güçlendirilerek Paris Prensiplerine uygun biçimde More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.25 Etnik, dinsel, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık dahil More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.33 Hem mevzuatta hem de LGBTİ bireylere karşı şiddet uygulandığı yönündeki şikâyetl More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.104 Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün tavsiyeleri doğrultusu More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 6 Count 6