Displaying 1 - 4 of 4
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.286. Kurumlarda bulunan engelli bireylerin tecrit edilmesinden ve rızaya daya More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.212. En az bir yıllık gerçekten ücretsiz ve zorunlu okul öncesi eğitimin veri More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.47 Ulusal Eylem Planı bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ça More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.49 Çocuk Haklarına ilişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planının uygulanmasına devam ed More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Önleme Yükümlülüğü
Count 4 Count 4