Displaying 1 - 5 of 5
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.188. İnsan ticareti ile mücadeleye ve insan ticareti mağdurlarının korunmasın More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.53. Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı’nın erken bir tarihte tamamlanmasının Tü More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Onarıcı adalet ilkelerinin hayata geçirilmesini değerlendirmeyi de içerecek şeki More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.19 İnsan Ticaretinin ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Kanunu” taslağının hızla More ... Özgürlük Kabul Edildi  Endonezya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.108 Onarıcı adalet ilkelerinin hayata geçirilmesini değerlendirmeyi de içerecek şeki More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Koruma Yükümlülüğü
Count 5 Count 5