Displaying 1 - 5 of 5
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.52. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi şiddetin açık bir şekilde suç More ... Adalet Kabul Edildi  Estonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.38. Polis ve güvenlik güçleri elinde yasadışı gözaltı, işkence ve insanlık dı More ... Adalet Kabul Edildi  Estonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.3 UCM Roma Statüsüne katılması ve ulusal mevzuatını bütünüyle Statü ile uyumlu hal More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.42 İnternet Yasasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğü ve özel hay More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.43 Hakaretin suç olmaktan çıkartılması ve ifade özgürlüğü hakkına ve yanı sıra barı More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 5 Count 5