Displaying 1 - 6 of 6
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.174. İnsan hakları savunucuları dahil sivil toplum için uluslararası insan ha More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.174. İnsan hakları savunucuları dahil sivil toplum için uluslararası insan ha More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.173. Toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ile ilgili kanunların uluslar More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.124. Yargı sisteminde reform yapılması ve soruşturma, kovuşturma ve yargılama More ... Adalet Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.125 Uluslararası insan hakları yükümlülüklerini tam anlamıyla karşılamak üzere, diğe More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.34 Ayrımcılık yasağıyla ilgili mevzuatın uygulanmasına odaklanılması ve bu mevzuatı More ... Özgürlük Not Edildi  Finlandiya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 6 Count 6