Displaying 1 - 5 of 5
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.107. İşkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve faillerin sorumlu tu More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.2. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Ulusl More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.1. Henüz taraf olunmamış temel insan hakları antlaşmaları ve sözleşmelerinin More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.7 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylamayı değerlendirmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararas More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Gana Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 5 Count 5