Displaying 1 - 4 of 4
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.231. Kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi dahil kadın haklarının kor More ... Adalet Kabul Edildi  Japonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.176. Medya etkinliklerini daha geniş bir şekilde kucaklayan siyasi ve sosyal More ... Özgürlük Kabul Edildi  Japonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.137 Okul katılım oranlarını arttırmaya ve başta kırsal kesimler olmak üzere çocuk iş More ... Adalet Kabul Edildi  Japonya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.79 Özellikle kırsal alanlarda kadın haklarının korunması için ek adımların atılması Adalet Kabul Edildi  Japonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 4 Count 4