Clear
Displaying 1 - 7 of 7
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.5 Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsüne ve Mahkemenin Ayrıcalıkları ve Bağışı More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek I ve II no'lu Protokollerin onaylanması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.13 Türkiye tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerini tespit edenle More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.17 Terörle Mücadele Yasası” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” gibi mevzua More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.18 Hayatın tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini çoğaltmak ve desteklemek i More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.2 Ağır insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında kanunla tanı More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.21 Tüm dini cemaatlerin ya da inanç topluluklarının kendi dinlerinin gereğini kendi More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 7 Count 7