Displaying 1 - 5 of 5
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.299. Mültecilere ev sahipliği ve bu kişilere gerekli hizmetlerin sunulması ko More ... Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.116. Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde yargı sisteminin etkinliğinin artı More ... Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.30. İnsan Hakları Eylem Planı’nın kabulünün hızlandırılması Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.31 Yasaların uygulanmasını izlemek üzere bağımsız bir kurul oluşturulmasına yönelik More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Katar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.75 2015-2020 Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı”nın başarısı için gereken tüm ol More ... Adalet Kabul Edildi  Katar Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 5 Count 5