Displaying 1 - 3 of 3
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.42. Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Pa More ... Adalet Kabul Edildi  Kenya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.25 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun hale getirilmesi için g More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.29 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planının Türkiye’nin EPİ mekanizması kapsamında hâlih More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 3 Count 3