Displaying 1 - 3 of 3
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.54. Mevzuatın gözden geçirilmesi ve hak ve özgürlüklerle ilgili standartların More ... Adalet Kabul Edildi  Kuveyt Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.1 İnsan hak ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası ve bölgesel anlaşmalara katılma More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kuveyt Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.6 İnsan hakları alanında temel yasal değişikliklerin sürdürülmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kuveyt Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 3 Count 3