Displaying 1 - 6 of 6
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.46. İnsan hakları ve eşitlik kurumunun tarafsızlığının ve yapısal, operasyone More ... Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tam bağımsızlığının teminat altına alınması Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.116 Başta basın özgürlüğü olmak üzere ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılmasın More ... Özgürlük Kabul Edildi  Lüksemburg Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.133 Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemeyi amaçlayan bir ulusal eyl More ... Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.102 Kadınları ve çocukları ev içi şiddetten ve her türlü kötü muameleden korumaya yö More ... Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.22 Yargının tam bağımsızlığının teminat altına alınması Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 6 Count 6