Displaying 1 - 6 of 6
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.155. Diğerlerinin yanı sıra, medya özgürlüğü ve çevrim içi ve çevrim dışı or More ... Özgürlük Kabul Edildi  Litvanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.71. Ulusal mevzuat ve politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini sa More ... Adalet Kabul Edildi  Litvanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.18 Eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele ile kolluk kuvvetlerinin izlenmesine yönelik ku More ... Özgürlük Kabul Edildi  Litvanya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.11 Kolluk kuvvetlerinin güç kullanımını düzenleyen yasaların özellikle orantılılık More ... Adalet Kabul Edildi  Litvanya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.6 UCM Roma Statüsüne katılması ve ulusal mevzuatını Statü altındaki tüm yükümlükle More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Litvanya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.98 Başta ev içi şiddet ve erken yaştaki evlilikler olmak üzere, zararlı uygulamalar More ... Adalet Kabul Edildi  Litvanya Önleme Yükümlülüğü
Count 6 Count 6