Clear
Displaying 1 - 2 of 2
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.2 Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsüne katılması ve Mahkeme ile tam iş More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Madagaskar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.7 Uluslararası Ceza Mahkemesinin Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları Hakkında Anlaşmay More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Madagaskar Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 2 Count 2