Displaying 1 - 5 of 5
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.301. Sınır noktalarında ve göç merkezlerinde sığınmacıların hukuki destek ve More ... Adalet Kabul Edildi  Meksika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.103. Terörle mücadele mevzuatı ve istisna hali ilan edilen  dönemlerin uygula More ... Özgürlük Kabul Edildi  Meksika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.143 Başta eğitim, sağlık ve istihdam alanları olmak üzere, engelli kişilerin hakları More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Meksika Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.12 Yargıçların ve avukatların bağımsızlığı, göçmenler ve yargısız infazlar konusund More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Meksika Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.21 Cezaevi nüfusunun koşullarını iyileştirmek üzere bütçeden pay ayrılmasının değer More ... Adalet Kabul Edildi  Meksika Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 5 Count 5