Displaying 1 - 3 of 3
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.296. Mülteciler, göçmenler ve sığınmacılara insani yardım, eğitim ve sağlık h More ... Adalet Kabul Edildi  Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ Engelli bireylerin topluma dahil edilmesi ve yeterli sağlık hizmeti verilmesi da More ... Adalet Kabul Edildi  Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.15 İnsan Ticareti ve Mağdurların Korunması Yasasını çıkartmaya yönelik çabaların sü More ... Özgürlük Kabul Edildi  Sudan Koruma Yükümlülüğü
Count 3 Count 3