Displaying 1 - 8 of 8
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.169. İfade ve örgütlenme özgürlüğü haklarının bütünüyle saygı görmesinin sağl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.135. Sorumluların adaletin önüne çıkarılarak yargısız infaz ve zorla kaybedil More ... Adalet Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması Adalet Kabul Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.1 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imz More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.9 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Seçmeli Pr More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.3 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklamak ve engelleme More ... Özgürlük Not Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.45 Ceza mevzuatının değiştirilerek ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ilişki More ... Özgürlük Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.26 Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması Adalet Kabul Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 8 Count 8