Displaying 1 - 11 of 11
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.271. Düzenlemelerin yapılmasına verilen yedi yıllık araya son verilerek ve da More ... Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.142. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yunan yurttaşlarının Türkiye’deki taş More ... Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 Kıbrıs’ın Türkiye’nin etkili kontrolü altında olan bölgelerindeki insan hakları More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.22 Rum Ortodoks Patrikhanesine yeterli düzeyde tüzel kişilik tanınması Özgürlük Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.151 İmroz adasındaki Rum azınlık lisesinin yeniden açılması Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.4 Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz malları miras edinmesi hakkıyla i More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü Communication from Turkey concerning the Apostolidi and others group of cases ag More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.5 Gayrimüslim cemaatlerin üyeleri ve sahip oldukları kurumların haklarının tam ola More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.15 Gayrimüslim Türkiye vatandaşlarının kendi cemaatlerinin örgütlü hayatlarına katı More ... Özgürlük Kabul Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.33 Heybeliada Ruhban Okulunun kapatılmasının gayrimüslim azınlık açısından neden ol More ... Özgürlük Kabul Edildi  Yunanistan Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.48 İstanbul’da çalışan Yunanistan vatandaşlarının çocuklarının Rum azınlık okulları More ... Adalet Not Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.78 Mevzuatta iki yıldır süren eksikliğin tamamlanarak vakıf yönetimi için seçimle i More ... Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 11 Count 11