Displaying 51 - 100 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.240. Siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşamda kadınların statülerinin iyileştiri More ... Adalet Kabul Edildi  Filistin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.239. Kadınların güçlendirilmesi üzerine Eylem Planının etkin olarak uygulanma More ... Adalet Kabul Edildi  Vietnam Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.238. Kadınların her türlü karar verme mekanizmasına katılımlarının artırılmas More ... Adalet Kabul Edildi  Güney Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.237. İlgili kanunların uygulanması, ulusal mevzuatta kadınların haklarının ko More ... Adalet Kabul Edildi  Ruanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.236. Sözde namus cinayetleri ve ev içi şiddet dahil kadınlara karşı şiddet fa More ... Adalet Kabul Edildi  Kuzey Kore Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.235. Ev içi şiddet dahil, kadınların ve çocukların şiddetten korunması için k More ... Adalet Kabul Edildi  Polonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.234. Kadınlar için eşit hak ve fırsatların sağlanmasını sağlayacak çabaların More ... Adalet Kabul Edildi  Bhutan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.233. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele ederek ve İstanbul Sözleşmesi’nin ta More ... Adalet Kabul Edildi  Norveç Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.232. Kadınların etkili şekilde güçlendirilmesi için alınan tedbirlerin artırı More ... Adalet Kabul Edildi  Burma Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.231. Kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi dahil kadın haklarının kor More ... Adalet Kabul Edildi  Japonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.230. Ceza kanununda sözde namus cinayetlerine yapılan göndermelerin kaldırılm More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvador Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.229. Ulusal programlar çerçevesinde kadınların ve kız çocuklarının hakların, More ... Adalet Kabul Edildi  Dominik Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.228. Cinsel şiddet dahil toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarının bildir More ... Adalet Kabul Edildi  Kosta Rika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.227. Başta topraklarındaki erken evlilik uygulamaları olmak üzere, kadınlara More ... Adalet Kabul Edildi  Burkina Faso Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.226. Sözde “namus” cinayetlerinin etkili şekilde soruşturulmasının sağlanması More ... Adalet Kabul Edildi  Brezilya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.225. Kadınlara yönelik şiddet mağdurları ve kadın sığınma evlerine kurumsal d More ... Adalet Kabul Edildi  Ürdün Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.224. Kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması, fiziksel engelli kadınlar More ... Adalet Kabul Edildi  Avusturya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.223. Kadınlar arasında işsizlik, kadına karşı ayrımcılık ve ev içi şiddet ile More ... Adalet Kabul Edildi  Gabon Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.222. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik çabaların artırılma More ... Adalet Kabul Edildi  Kamboçya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.221. Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleye ve kadına karşı şiddet olayla More ... Adalet Kabul Edildi  Tunus Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.220. Kadınlara karşı her türlü şiddetle mücadelenin güçlendirilmesi (Komorola More ... Adalet Kabul Edildi  Komorlar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.219. Kadınlara karşı şiddetle mücadeleye devam edilmesi (Arnavutluk); Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.218. Kadınların haklarını korumak için kadına karşı şiddetle mücadele tedbirl More ... Adalet Kabul Edildi  Çin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.217. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaygın olarak bildirilmemesinin teme More ... Adalet Kabul Edildi  Bahreyn Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.216. Ulusal stratejik programlar ve eylem planlarının yapılması dahil, kadın More ... Adalet Kabul Edildi  Özbekistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.215. Kadınların yüksek öğretime erişimlerinin artırılmasına yönelik çabaların More ... Adalet Kabul Edildi  Rusya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.214. Kapsayıcı eğitimin sağlanmasına ve tüm kızların, oğlanların ve ergenleri More ... Adalet Kabul Edildi  Nikaragua Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.213. Kız çocuklarına eğitimde ve toplumda eşit fırsatların sunulmasına devam More ... Adalet Kabul Edildi  Karadağ Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.212. En az bir yıllık gerçekten ücretsiz ve zorunlu okul öncesi eğitimin veri More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.211. Başta kırılgan gruptakiler olmak üzere tüm çocuklar için eğitim fırsatla More ... Adalet Kabul Edildi  Malezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.209. Üniversite düzeyinde akademik özgürlüğün ve ilgili hakların korunabilmes More ... Özgürlük Kabul Edildi  Haiti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.207. Mali güçlükler nedeniyle okul sisteminden çıkan çocukların zorunlu eğiti More ... Adalet Kabul Edildi  Etiyopya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.206. Özellikle kırsal bölgelerde kız çocuklarının okula devam oranlarının art More ... Adalet Kabul Edildi  Hırvatistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.205. Kız çocuklarının yüksek öğretime erişimlerinin en uygun araçlarla kolayl More ... Adalet Kabul Edildi  Komorlar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.204. Engelli çocuklar için kapsayıcı eğitime erişimi artırmaya yönelik çabala More ... Adalet Kabul Edildi  Tunus Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.203. Eğitimin iyileştirilmesine yönelik çabaların devam ettirilmesi ve kız ço More ... Adalet Kabul Edildi  Filistin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.202. Kadınların yüksek öğretime erişimlerinin artırılması (Güney Sudan); Adalet Kabul Edildi  Güney Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.201. Halka sunulan evrensel sağlık hizmetleri kapsamının iyileştirilmesi içi More ... Adalet Kabul Edildi  Dominik Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.199. Tüm evliliklerin nüfus kayıt sistemine kaydedilmesi ile evli kadınların More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.198. Özellikle mülteci ve göçmen krizi bağlamında insan ticaretinin önlenmesi More ... Adalet Kabul Edildi  Moldova Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.197. Mülteciler arasından kadın ve kız çocukları başta olmak üzere insan ti More ... Adalet Kabul Edildi  Bahreyn Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.196. Ülke içinde ve sınır ötesinde kadın ve kız çocuklarının ticaretini azalt More ... Adalet Kabul Edildi  Irak Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.195. Başta göçmenler benzeri kırılgan gruplar için insan ticareti ile mücadel More ... Adalet Kabul Edildi  Bahreyn Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.194. Hukuki çerçevenin güçlendirilmesi ve insan ticareti mağdurlarının güvenl More ... Adalet Kabul Edildi  Sri Lanka Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.193. İnsan ticareti ile mücadele çabalarına devam edilmesi (Lübnan); Adalet Kabul Edildi  Lübnan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.192. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 5.2 numaralı amaca uy More ... Adalet Kabul Edildi  Hindistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.191. Kapsamlı bir insan ticareti ile mücadele kanununun çıkarılması (Macarist More ... Adalet Kabul Edildi  Macaristan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.190. İnsan ticareti ile mücadele etmek üzere kapsamlı bir kanunun çıkarılması More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvador Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.189. İnsan ticaretinin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesine yönelik çabal More ... Adalet Kabul Edildi  Küba Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.188. İnsan ticareti ile mücadeleye ve insan ticareti mağdurlarının korunmasın More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50