Displaying 101 - 150 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.187. İnsan ticareti ile mücadeleye yönelik çabalarının devam ettirilmesi ve m More ... Adalet Kabul Edildi  Nijerya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.186. İnsan ticaretine karşı genel bir kanunun kabul edilmesi ve bu olgunun ve More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.182. Yargıda insan hakları hakkında bilincin artırılmasına yönelik çabaların More ... Özgürlük Kabul Edildi  Pakistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.181. Gazeteciler, insan hakları savunucuları ve tüm sivil toplum örgütlerinin More ... Özgürlük Kabul Edildi  Portekiz Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.180. Gazeteciler ve insan hakları savunucularının ifade özgürlüğünü teminat a More ... Özgürlük Kabul Edildi  Arjantin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.179. İnsan hakları savunucuları, akademisyenler ve gazetecilerin ifade özgürl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Peru Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.178. Toplanma hakkına tam saygı gösterilmesi ve insan hakları savunucuları iç More ... Özgürlük Kabul Edildi  Norveç Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.177. İnsan hakları savunucuları, avukatlar ve gazetecilerin işlerini yaparken More ... Özgürlük Kabul Edildi  Yeni Zelanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.176. Medya etkinliklerini daha geniş bir şekilde kucaklayan siyasi ve sosyal More ... Özgürlük Kabul Edildi  Japonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.175. Gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum için gerek çevri More ... Özgürlük Kabul Edildi  İrlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.174. İnsan hakları savunucuları dahil sivil toplum için uluslararası insan ha More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.174. İnsan hakları savunucuları dahil sivil toplum için uluslararası insan ha More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.173. Toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ile ilgili kanunların uluslar More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.172. İfade ve toplanma özgürlüklerinde tam olarak yararlanılmasının sağlanmas More ... Özgürlük Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.171. İfade ve medya özgürlüğünün yanı sıra bilgiye eşit ve nitelikli erişimin More ... Özgürlük Kabul Edildi  Moldova Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.169. İfade ve örgütlenme özgürlüğü haklarının bütünüyle saygı görmesinin sağl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.168. Barışçıl toplantı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarının kullanılması More ... Özgürlük Kabul Edildi  Kosta Rika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.166. Ulusal kanunların çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda ifade özgürlüğünü More ... Özgürlük Kabul Edildi  Bulgaristan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.165. İnsan hakları savunucuları ve gazetecilerin, saldırılardan ve gazetecile More ... Özgürlük Kabul Edildi  Avusturya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.163. Gazeteciler, insan hakları savunucuları ve tüm sivil toplum örgütlerini More ... Özgürlük Kabul Edildi  Doğu Timor Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.162. Başta sivil ve siyasi alanlarda olmak üzere, halkın temel hak ve özgürlü More ... Adalet Kabul Edildi  Kuzey Kore Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.157. Sosyal ve konvansiyonel medyada sansürden kaçınarak ve akademik ve sanat More ... Özgürlük Kabul Edildi  Norveç Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.156. Basın, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlükleri dahil ifade özgürlüğ More ... Özgürlük Kabul Edildi  Yeni Zelanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.155. Diğerlerinin yanı sıra, medya özgürlüğü ve çevrim içi ve çevrim dışı or More ... Özgürlük Kabul Edildi  Litvanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.154. İfade, toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü korumanın yanı sıra temel özg More ... Özgürlük Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.150. Kanunla getirilen kısıtlamaların yaygın şekilde kullanılmamasını sağlaya More ... Özgürlük Kabul Edildi  Avusturya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.149. Medyanın müdahale ve sansür olmaksızın serbestçe çalışmasının sağlanması More ... Özgürlük Kabul Edildi  Avustralya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.147. Düşünce ve din özgürlüğü ile bilgi edinme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü h More ... Özgürlük Kabul Edildi  İzlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.144. Uluslararası standartlarla uyum içinde din özgürlüğü için gerekli koşull More ... Özgürlük Kabul Edildi  Polonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.143. Başta medya olmak üzere, kanunda ve uygulamada, din ve inanç özgürlüğünü More ... Özgürlük Kabul Edildi  Haiti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.142. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yunan yurttaşlarının Türkiye’deki taş More ... Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.141. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının sağlanması Adalet Kabul Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.140. Alıkonulma yerlerinin izlenmesinin yoğunlaştırılması ve işkenceye sıfır More ... Adalet Kabul Edildi  İsviçre Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.139. Tutuklu yargılamalara aşırı derecede başvurulmasına son verilmesi, suç i More ... Adalet Kabul Edildi  Avustralya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.138. Olağanüstü hal sırasında alınan tedbirler konusunda bireyler için etkili More ... Adalet Kabul Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.136. Çocuklar, göçmenler, yaşlılar ve engelli bireyler dahil, kırılgan grupla More ... Adalet Kabul Edildi  Azerbaycan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.135. Sorumluların adaletin önüne çıkarılarak yargısız infaz ve zorla kaybedil More ... Adalet Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.134. Hakimlerin, savcıların ve diğer çalışanların işe alınmasında toplumsal c More ... Adalet Kabul Edildi  Pakistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.133. Yargı sisteminin bağımsızlığının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin uluslara More ... Adalet Kabul Edildi  Norveç Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.131. 2019–2023 Yargı Reformu Stratejisi’nin etkin şekilde uygulanması ve hede More ... Adalet Kabul Edildi  Moritanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.130. Güvenlik güçlerinin keyfi gözaltı, işkence ve insanlık dışı muamele uygu More ... Özgürlük Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.129. Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi (İtalya); Adalet Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.128. Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesiyle yargı reformunun uygulanması More ... Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.124. Yargı sisteminde reform yapılması ve soruşturma, kovuşturma ve yargılama More ... Adalet Kabul Edildi  Finlandiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.121. Hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve Avr More ... Adalet Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.120. Kanunlarda ve uygulamada yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının temina More ... Adalet Kabul Edildi  Kosta Rika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.117. Yargı idaresinin iyileştirilmesine dair çabaların devam ettirilmesi (Bu More ... Adalet Kabul Edildi  Burundi Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.116. Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde yargı sisteminin etkinliğinin artı More ... Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.115. Mevzuatta değişikliğe gidilerek yargının bağımsızlığının sağlanması ve b More ... Adalet Kabul Edildi  Belçika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.113. Bağımsız ve tarafsız yargının teminat altına alınması ve kuvvetler ayrıl More ... Adalet Kabul Edildi  Avusturya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50