Displaying 151 - 200 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.111. Yeni yargı reformu stratejisinin uygulanmasına devam edilmesi (Somali); Adalet Kabul Edildi  Somali Yerine Getirme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.110. Yargı reformu stratejisinin uygulanmasına devam edilmesi (Libya); Adalet Kabul Edildi  Libya Yerine Getirme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.109. İşkenceye sıfır tolerans politikasının sürdürülmesi ve her türlü işkence More ... Adalet Kabul Edildi  Nikaragua Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.107. İşkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve faillerin sorumlu tu More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.106. Her türlü işkence ve kötü muamelenin etkili şekilde soruşturulması ve ko More ... Adalet Kabul Edildi  Fiji Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.105. Tüm yargısız infaz iddialarının derhal soruşturulması (Doğu Timor); Adalet Kabul Edildi  Doğu Timor Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.103. Terörle mücadele mevzuatı ve istisna hali ilan edilen  dönemlerin uygula More ... Özgürlük Kabul Edildi  Meksika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.101. Terörle mücadele mevzuatı uygulamalarının Türkiye’nin insan hakları yükü More ... Adalet Kabul Edildi  İrlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.97. Terörle mücadele ve tahkir mevzuatının, gazetecilerin, sanatçıların, akad More ... Adalet Kabul Edildi  Kanada Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.89. Her türlü terör eylemi ile mücadele çabasına devam edilmesi (Somali); Adalet Kabul Edildi  Somali Önleme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.88. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Afet Riskinin More ... Adalet Kabul Edildi  Fiji Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.86. İnsani yardım ve kalkınma yardımı alanındaki liderlik rolüne devam edilme More ... Adalet Kabul Edildi  Somali Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.85. İnsan haklarını koruma yoluyla insani yardımların sağlanmasına devam edil More ... Adalet Kabul Edildi  Nikaragua Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.73. Başta karar verme, istihdam, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, to More ... Adalet Kabul Edildi  Portekiz Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.72. Türkiye ulusal insan hakları kurumunun kurulmasına dair kanunun ayrımcılı More ... Adalet Kabul Edildi  Fas Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.71. Ulusal mevzuat ve politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini sa More ... Adalet Kabul Edildi  Litvanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.65. Irk ayrımcılığı ve nefret suçuna karşı mücadeleyi güçlendirecek tedbirler More ... Adalet Kabul Edildi  Fildişi Sahili Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.63. Toplumsal cinsiyet temelli adaletsizlik ve eşitsizliklerin giderilmesine More ... Adalet Kabul Edildi  Sierra Leone Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.62. Uluslararası sözleşmeler kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yü More ... Adalet Kabul Edildi  Burma Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.61. Ayrımcılığın yasaklanmasını sağlayacak tedbirlerin güçlendirilmesi (Nijer More ... Adalet Kabul Edildi  Nijerya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.60. İşkence ve küçük düşürücü muamelenin önlenmesi için etkili bir mekanizman More ... Adalet Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.59. Adalet, insan hakları ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi için kadınlar ve More ... Adalet Kabul Edildi  Bangladeş Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.58. Ev içi şiddeti ele almak ve önlemek için tedbirlerin daha da güçlendirilm More ... Adalet Kabul Edildi  Filipinler Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.57. Ev içi şiddetin suç olarak tanımlanması ve faillerin kovuşturulmasının ve More ... Adalet Kabul Edildi  Makedonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.56. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair 2015–2020 Ulusal Eylem Planı’nın yerin More ... Adalet Kabul Edildi  Gürcistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.55. İnsan hakları alanındaki kapsamlı reformlara devam edilmesi (Kırgızistan) More ... Adalet Kabul Edildi  Kırgızistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.54. Mevzuatın gözden geçirilmesi ve hak ve özgürlüklerle ilgili standartların More ... Adalet Kabul Edildi  Kuveyt Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.53. Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı’nın erken bir tarihte tamamlanmasının Tü More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.52. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ev içi şiddetin açık bir şekilde suç More ... Adalet Kabul Edildi  Estonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.51. Ev içi şiddete sıfır tolerans gösterilmesi için daha ileri tedbirlerin al More ... Adalet Kabul Edildi  Azerbaycan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.50. Her türlü karar verme mekanizmasına kadınların katılımının artırılması (L More ... Adalet Kabul Edildi  Libya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.49. Ulusal insan hakları kurumuna Paris İlkeleri uyarınca yeterli kaynak tahs More ... Adalet Kabul Edildi  Senegal Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.48. İnsan hakları kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi için Paris İlkeleri More ... Adalet Kabul Edildi  Nijerya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.47. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun işleyişinin güçlendirilmesine More ... Adalet Kabul Edildi  Nepal Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.46. İnsan hakları ve eşitlik kurumunun tarafsızlığının ve yapısal, operasyone More ... Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.45. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Paris İlkeleri uyarınca daha More ... Adalet Kabul Edildi  Afganistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.44. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun işlevsel ve bağımsız hale get More ... Adalet Kabul Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.43. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun işlevsel, yapısal ve mali bağ More ... Adalet Kabul Edildi  Hindistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.42. Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Pa More ... Adalet Kabul Edildi  Kenya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.41. İnsan hakları alanındaki soruşturma ve izlemelerde kamu denetçisinin rolü More ... Adalet Kabul Edildi  Moritanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.40. Hukuki hükümlerin kabul edilmesi yolu dahil, kırılgan kesimlerin özellikl More ... Adalet Kabul Edildi  Fransa Önleme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.38. Polis ve güvenlik güçleri elinde yasadışı gözaltı, işkence ve insanlık dı More ... Adalet Kabul Edildi  Estonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.37. Ev içi şiddetin açık şekilde suç haline getirilmesi ve faillerin kovuştur More ... Adalet Kabul Edildi  Zambiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.34. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eyl More ... Adalet Kabul Edildi  Birleşik Krallık Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.33. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun işlevsel, yapısal ve mali bağımsızlığ More ... Adalet Kabul Edildi  Zambiya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.32. Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumu’na Paris İlkelerine uyum sağlayabilm More ... Adalet Kabul Edildi  Komorlar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.31. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun mali bağımsızlığının ve işlev More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.30. İnsan Hakları Eylem Planı’nın kabulünün hızlandırılması Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.29. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun herkesin haklarını korumak ve ayrımcı More ... Adalet Kabul Edildi  Bangladeş Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.28. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun tüzüğü uyarınca etkin işleyiş More ... Adalet Kabul Edildi  Özbekistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50