Displaying 201 - 250 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.27. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Paris İlkeleri doğrultusunda More ... Adalet Kabul Edildi  Ukrayna Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.26. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yetki alanında yapılanlar dah More ... Adalet Kabul Edildi  Türkmenistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.25. Ulusal insan hakları kurumunun Paris İlkeleri doğrultusunda güçlendirilme More ... Adalet Kabul Edildi  Tunus Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.24. Ulusal insan hakları kurumunun görevini yerine getirebilmesi için uygun k More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.23. Ulusal İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun daha da güçlendirilmesi Adalet Kabul Edildi  Sri Lanka Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.22. Yeni Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı’nın evrensel periyodik incelemede T More ... Adalet Kabul Edildi  Sierra Leone Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.21. İlgili insan hakları politikalarını, bu alandaki yeni Ulusal Eylem Planı’ More ... Adalet Kabul Edildi  Venezuela Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.20. Uluslararası insan hakları taahhütleri açısından mevzuatı gözden geçirmey More ... Adalet Kabul Edildi  Bosna-Hersek Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.19. Kolluk Kuvvetlerinin uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları hukuku More ... Adalet Kabul Edildi  Yeni Zelanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.17. Sözleşme organlarının sonuç gözlemelerini ve evrensel periyodik inceleme More ... Adalet Kabul Edildi  Beyaz Rusya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.16. Birleşmiş Milletler insan hakları organları ile işbirliğine devam edilmes More ... Adalet Kabul Edildi  Gürcistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.10. Bir başvuru  usulü oluşturarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İhtiyari Prot More ... Adalet Kabul Edildi  Çad Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.6. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Başvuru Usulüne ilişkin İhtiyari Protokol’ün More ... Adalet Kabul Edildi  İspanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.2. Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Ulusl More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.1. Henüz taraf olunmamış temel insan hakları antlaşmaları ve sözleşmelerinin More ... Adalet Kabul Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin Seçmeli Protokolü More ... Adalet Kabul Edildi  Zimbabve Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin Seçmeli Protokolünün More ... Adalet Kabul Edildi  Portekiz Koruma Yükümlülüğü Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne ilişkin Bireysel Başvuruları dü More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkartılması ve bu yasanın etkili bir More ... Özgürlük Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü 2016 yılında yasalaşan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu yasası
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kamu sektörü ve özel sektörde farklı ayrımcılık türlerine karşı ve eşitliği sağl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Arnavutluk Önleme Yükümlülüğü Ayrımcılıkla Mücadele ve eşitlik kurumu yasası
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Polisin şiddet kullanımına dair şikâyetleri soruşturmak üzere tam anlamıyla bağı More ... Adalet Kabul Edildi  Belçika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yürütmenin hukuksuz müdahaleden kaçınmasını da içerecek şekilde, yargının bağıms More ... Adalet Kabul Edildi  Avusturya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yürütmenin yargıya yönelik artan müdahalesine ilişkin endişelere karşı çözüm üre More ... Adalet Kabul Edildi  Avustralya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması Adalet Kabul Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tam bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması için adımların atılma More ... Adalet Kabul Edildi  Namibya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının, devletin diğer organlarına ait birimlerin müdahalesine karşı korunması Adalet Kabul Edildi  İsviçre Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tüm alanlarının yürütmeden tamamıyla bağımsız olması Adalet Kabul Edildi  Danimarka Önleme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği - 16 Nisan 2018 Halk Oylaması sonucu kabul edilen Anayasa D More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tam bağımsızlığının teminat altına alınması Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Onarıcı adalet ilkelerinin hayata geçirilmesini değerlendirmeyi de içerecek şeki More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yasal reformların etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayarak hukukun üstünlüğün More ... Adalet Kabul Edildi  Singapur Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Bağımsız yargının güçlendirilmesi ve tüm yargı reformları konusunda sivil toplum More ... Adalet Kabul Edildi  Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik reform çalışmaları More ... Adalet Kabul Edildi  Slovakya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün tavsiyeleri doğrultusu More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.13 Başta ev içi şiddet olmak üzere kadına karşı şiddetin faillerinin yargılanması v More ... Adalet Kabul Edildi  Panama Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.14 Ulusal mevzuatın internet üzerinde ve internet dışında ifade özgürlüğünü güvence More ... Özgürlük Kabul Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.15 İnsan Ticareti ve Mağdurların Korunması Yasasını çıkartmaya yönelik çabaların sü More ... Özgürlük Kabul Edildi  Sudan Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.17 Kadınlara karşı ayrımcılık dahil ayrımcılıkla mücadele için kapsamlı bir yasa çı More ... Özgürlük Kabul Edildi  Filistin Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.18 Eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele ile kolluk kuvvetlerinin izlenmesine yönelik ku More ... Özgürlük Kabul Edildi  Litvanya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.19 İnsan Ticaretinin ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Kanunu” taslağının hızla More ... Özgürlük Kabul Edildi  Endonezya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.2 Paris Prensiplerine uygun Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kurulması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Nikaragua Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.21 Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kurumu için ‘A’ statüsü akreditasyonunun kazan More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Bosna-Hersek Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.22 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun “A” statüsü akreditasyonu için başvurulmasının de More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Macaristan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.23 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun güçlendirilerek Paris Prensiplerine uygun biçimde More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.24 Ulusal insan hakları kurumunun Paris Prensiplerine bütünüyle uygun olmasını sağl More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Komorlar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.25 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun hale getirilmesi için g More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.26 İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun biçimde kapasitesinin daha da More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Nijer Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.27 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları’ adlı proje çerçevesinde eğitim programl More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yemen Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.28 Çocuk haklarının hayata geçirilmesi ve erken yaşta evlilikle mücadele için “Çocu More ... Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.29 2013-2015 yılları Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planının uygulanmasına yönelik More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvator Ginesi Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.3 Ülkede insan haklarının daha da korunması ve desteklenmesinin sürdürülmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Azerbaycan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.31 Yasaların uygulanmasını izlemek üzere bağımsız bir kurul oluşturulmasına yönelik More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Katar Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50