Displaying 251 - 300 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.32 OP-CAT’in uygulanmasına yönelik iç mekanizmaların güçlendirilmesi Özgürlük Kabul Edildi  İspanya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.33 Özellikle de nüfusun en marjinal kesimlerini kapsamayı hedefleyen yeni yasa ve e More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Mauritius Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.35 Çocukların ve yaşlıların korunmasına yönelik anayasal reformların gerektiği gibi More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvador Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.36 Uluslararası standartlara uygun biçimde hukukun üstünlüğü, düşünce, din ve ifade More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.37 İnsan haklarının korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal çerçevenin gelişt More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Ürdün Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.38 İnsan haklarının korunmasına ve desteklenmesine yönelik çerçevenin güçlendirilme More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kazakistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.39 Çocuk haklarının bütünüyle güvence altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdür More ... Adalet Kabul Edildi  Rusya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.34 Çocuklara karşı şiddetle mücadele konusunda ilgili Ulusal Strateji ve Eylem Plan More ... Adalet Kabul Edildi  Benin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.4 Kadın haklarının iyileştirilmesine yönelik politikaların sürdürülmesi Adalet Kabul Edildi  Ürdün Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.41 Organize suç ağlarının engellenmesine yönelik çabaların başlatılması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Lübnan Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.42 Erken Yaşta ve Zorla Evliliklere Karşı Mücadele Komitesinin çalışmalarının daha More ... Adalet Kabul Edildi  Burma Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.43 Çocuğa karşı Şiddetle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planının kabul edilmes More ... Adalet Kabul Edildi  Bangladeş Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.44 Çocuğa karşı Şiddetle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planının uygulanmasına More ... Adalet Kabul Edildi  Burma Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.45 2013 Demokratikleşme Paketinin uygulanmasına devam edilmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Pakistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.46 Kadınlara Karşı Ev İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının kesintisiz uygula More ... Adalet Kabul Edildi  Portekiz Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.1 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imz More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.2 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi ona More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Sierra Leone Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.3 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imz More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.4 Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi ona More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Bosna-Hersek Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.5 Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsüne ve Mahkemenin Ayrıcalıkları ve Bağışı More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.6 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylamayı değerlendirmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Ruanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.7 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylamayı değerlendirmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Gana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.8 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylaması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.9 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesini onaylaması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Portekiz Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.1 Avrupa Konsey Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi onaylam More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Ermenistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek I ve II no'lu Protokollerin onaylanması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.11 Kıbrıs’ın Türkiye’nin etkili kontrolü altında olan bölgelerindeki insan hakları More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.13 Türkiye tarafından gerçekleştirilen ağır insan hakları ihlallerini tespit edenle More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.14 Vicdani ret hakkını tanıyan ve düzenleyen mevzuatın çıkartılması ve askerlik hiz More ... Özgürlük Ret Edildi  Hırvatistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.15 Askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkını tanıyan ve güvence altına alan mevz More ... Özgürlük Ret Edildi  Almanya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.16 Vicdani ret hakkının tanınması ve askerlik hizmetine karşı sivil alternatif sunu More ... Özgürlük Ret Edildi  Slovenya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.17 Terörle Mücadele Yasası” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası” gibi mevzua More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.18 Hayatın tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini çoğaltmak ve desteklemek i More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.19 Üst düzey devlet görevlilerinin kadınları aşağılayan ya da Türkiye anayasasına v More ... Adalet Ret Edildi  Afganistan Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.2 Ağır insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında kanunla tanı More ... Adalet Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.21 Tüm dini cemaatlerin ya da inanç topluluklarının kendi dinlerinin gereğini kendi More ... Özgürlük Ret Edildi  Kıbrıs Cumhuriyeti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.22 Rum Ortodoks Patrikhanesine yeterli düzeyde tüzel kişilik tanınması Özgürlük Ret Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.23 Azınlık haklarıyla ilgili 27. Maddeye konulan çekincelerin kaldırılması dahil, K More ... Özgürlük Ret Edildi  Kanada Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.24 Dini azınlıkların haklarının korunması, azınlıkların kendi dillerinde eğitime er More ... Adalet Ret Edildi  Avustralya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.25 Daha önce tavsiye edildiği üzere, doğu Trakya’daki Bulgar kökenli kişilerin mülk More ... Adalet Ret Edildi  Bulgaristan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.26 Sınıraşan örgütlü suçlardan fayda sağlayanlar dahil terörist grupların geçişini More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Suriye Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.27 Terörle mücadeleye yönelik uluslararası anlaşmalara ve kararlara, özellikle Güve More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Suriye Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.28 Sınırlarının dışında insan hakları ihlallerine katkıda bulunan faaliyetlerden ka More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Mısır Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 151.29 Ermenistan’a uygulanan ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar dahil insan haklar More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Ret Edildi  Ermenistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.11 Nüfusa kaydedilmeyen çocukların kaydedilmesi için başlatılan sürecin devam ettir More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvator Ginesi Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.111 Ailenin korunması ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili ulusa More ... Adalet Kabul Edildi  İsrail Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.112 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun etkili bir b More ... Adalet Kabul Edildi  İtalya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.113 Başta çocuklar olmak üzere aile üyelerinin refahını korumayı ve sağlamayı da içe More ... Adalet Kabul Edildi  Malezya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.114 Birlikte yaşama ruhunu güçlendirmek ve pekiştirmek üzere farklı inanç grupları a More ... Özgürlük Kabul Edildi  Afganistan Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.115 İfade ve inanç özgürlüğünün güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi Özgürlük Kabul Edildi  Lübnan Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50