Displaying 301 - 350 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.116 Başta basın özgürlüğü olmak üzere ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılmasın More ... Özgürlük Kabul Edildi  Lüksemburg Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.117 Hem internet üzerinde hem internet dışında ifadeye ve bilgiye erişime daha fazla More ... Özgürlük Kabul Edildi  Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.118 Gazetecilerin baskıya uğramadan ya da misilleme görmeden mesleklerini tam anlamı More ... Özgürlük Kabul Edildi  Avusturya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.119 Uluslararası standartlara uygun olacak şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasa More ... Özgürlük Kabul Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.12 Basın, örgütlenme ve barışçıl gösteri hakları dahil ifade özgürlüğü hakkının güv More ... Özgürlük Kabul Edildi  İsviçre Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.121 İfade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü ile ilgili uluslararası yükümlülüklerine u More ... Özgürlük Kabul Edildi  Birleşik Krallık Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.122 Basın özgürlüğü ve bağımsızlığını daha da gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerin a More ... Özgürlük Kabul Edildi  İsveç Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.123 Yeterli düzeyde internet erişimini sağlayarak toplanma ve ifade özgürlüğünü güçl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Kosta Rika Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.124 Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakkından tam olarak yararlanılmasını sağla More ... Özgürlük Kabul Edildi  Botsvana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.125 Uluslararası insan hakları yükümlülüklerini tam anlamıyla karşılamak üzere, diğe More ... Özgürlük Kabul Edildi  Finlandiya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.126 Din ve vicdan özgürlüğünden yararlanmaları için farklı dini grupların lehindeki More ... Özgürlük Kabul Edildi  Angola Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.127 İfade özgürlüğünün uygulama kapsamını genişletmeyi amaçlayan çabaların gösterilm More ... Özgürlük Kabul Edildi  Angola Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.128 EPİ tavsiyeleri dahil insan hakları yükümlülüklerinin uygulanması ve takibine yö More ... Özgürlük Kabul Edildi  Norveç Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.129 Karar almayla ilgili görevlerde kadınların temsil oranının arttırılması Adalet Kabul Edildi  Ruanda Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.13 Halk ile doğrudan iletişim içerisinde ulusal düzeyde insan hakları izleme uygula More ... Özgürlük Kabul Edildi  Tacikistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.131 Kırsal nüfusu tüm faaliyet alanlarına dahil ederek bu nüfusun toplumsal entegras More ... Özgürlük Kabul Edildi  Tacikistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.132 Başta kırsal iller olmak üzere iş müfettişlerinin sayısının arttırılması Adalet Kabul Edildi  İtalya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.133 Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemeyi amaçlayan bir ulusal eyl More ... Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.134 Başta kırsal alanlar olmak eğitim düzeyini arttırmak için gerekli tedbirleri alm More ... Adalet Kabul Edildi  Filistin Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.136 Her düzeyde tam katılım oranına ulaşmak ve böylelikle vatandaşların sosyal refah More ... Adalet Kabul Edildi  Venezuela Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.136 Kız çocukların okuldan ayrılmamasını sağlamak ve resmi yüksek öğretimlerine deva More ... Adalet Kabul Edildi  Bahreyn Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.137 Okul katılım oranlarını arttırmaya ve başta kırsal kesimler olmak üzere çocuk iş More ... Adalet Kabul Edildi  Japonya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.138 Kırsal alanlarda eğitimin desteklenmesi için daha fazla tedbir alınması Adalet Kabul Edildi  Bangladeş Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.139 Eğitim hakkını tüm yurttaşlar için güvence altına almak için gereken tedbirlerin More ... Adalet Kabul Edildi  Küba Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.14 Özellikle Engelli Hakları Sözleşmesinin uygulanmasına odaklanarak, engelli kişil More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Maldivler Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.141 Engelli çocuklar için kapsayıcı bir eğitim geliştirmeye devam edilmesi Adalet Kabul Edildi  Beyaz Rusya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.142 Engelli kişilerin giderek artan düzeyde destekleneceği yönündeki taahhüde bağlı More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Küba Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.143 Başta eğitim, sağlık ve istihdam alanları olmak üzere, engelli kişilerin hakları More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Meksika Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.144 Engelli kişilerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi Özgürlük Kabul Edildi  Fas Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.145 Engelli çocukların topluma ve eğitim sistemine daha fazla dahil edilmesi ve ente More ... Adalet Kabul Edildi  Panama Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.146 Kapsayıcı bir eğitim sistemine erişimlerini güvence altına almak da dahil engell More ... Adalet Kabul Edildi  Ukrayna Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.147 Engelli kişilerin haklarını kullanırken karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kald More ... Adalet Kabul Edildi  Güney Kore Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.148 Özellikle Roman topluluğu etkileyen eşitsizlikleri ele almaya devam edilmesi Özgürlük Kabul Edildi  Slovakya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.149 Az gelişmiş şehir ya da kırsal bölgelerdeki engelli çocuklar ve Romanlar gibi sa More ... Özgürlük Kabul Edildi  Çin Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.15 Gayrimüslim azınlığa karşı ayrımcılıkla etkili mücadeleye yönelik çabaların sürd More ... Özgürlük Kabul Edildi  Togo Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.151 İmroz adasındaki Rum azınlık lisesinin yeniden açılması Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.152 Düzensiz göçmenlerin devam eden sorunlarına çözüm üretilmesi ve savunmasız durum More ... Adalet Kabul Edildi  Tayland Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.153 Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere sağlanan cömert desteğin sürdürülmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Cibuti Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararas More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Gana Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.2 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinden kaynaklanan ulu More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Ermenistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.4 Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz malları miras edinmesi hakkıyla i More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü Communication from Turkey concerning the Apostolidi and others group of cases ag More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.5 Gayrimüslim cemaatlerin üyeleri ve sahip oldukları kurumların haklarının tam ola More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.6 Ev içi şiddetin suç olarak kabul edilmesi Adalet Kabul Edildi  Doğu Timor Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.7 Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin kanunla suç olarak tanımlanması ve kadına yö More ... Adalet Kabul Edildi  Sierra Leone Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.8 İşkenceyi önlemeye yönelik bir ulusal mekanizmanın kurulması Özgürlük Kabul Edildi  Fransa Önleme Yükümlülüğü AİHS İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Programı
Hedef 2.
http://www.inhak More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.9 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesinin uygulanması ve hasta ya da ölüm More ... Özgürlük Kabul Edildi  Almanya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.1 Başta ifade ve internet ya da internet dışı asın özgürlüğü olmak üzere, çeşitli More ... Özgürlük Kabul Edildi  Macaristan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.11 Kolluk kuvvetlerinin güç kullanımını düzenleyen yasaların özellikle orantılılık More ... Adalet Kabul Edildi  Litvanya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.12 Yargıçların ve avukatların bağımsızlığı, göçmenler ve yargısız infazlar konusund More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Meksika Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 149.13 Kadınlara karşı ayrımcılık ile mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin destek More ... Adalet Kabul Edildi  Panama Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50