Displaying 401 - 450 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.19 İlgili yasa maddelerinin Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 19 More ... Özgürlük Not Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.2 İnternet Yasasının uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına bütünüyle More ... Özgürlük Not Edildi  İzlanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.21 İnternet Yasasını gözden geçirerek yetkiliklerin internetteki içeriği engelleme More ... Özgürlük Not Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.24 Etnik köken, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın yasaklanm More ... Özgürlük Not Edildi  İsrail Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.25 Etnik, dinsel, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık dahil More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.27 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklamak üzere ilgili More ... Özgürlük Not Edildi  Hırvatistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.28 Nefret suçlarını ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığı yasaklayarak, başta 122 More ... Özgürlük Not Edildi  Kanada Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.29 Ulusal İnsan Hakları Eylem Planının Türkiye’nin EPİ mekanizması kapsamında hâlih More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.3 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığı yasaklamak ve engelleme More ... Özgürlük Not Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.32 Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasasının çıkartılması ve cinsel yönelim ve c More ... Özgürlük Not Edildi  Brezilya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.33 Hem mevzuatta hem de LGBTİ bireylere karşı şiddet uygulandığı yönündeki şikâyetl More ... Özgürlük Not Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.34 Ayrımcılık yasağıyla ilgili mevzuatın uygulanmasına odaklanılması ve bu mevzuatı More ... Özgürlük Not Edildi  Finlandiya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.36 Aleviler için zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesi Özgürlük Not Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.37 Örgütlü gayrimüslim dini cemaatlerin süregelen bir biçimde tüzel kimlik edinemem More ... Özgürlük Not Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.38 Anayasanın 26. Maddesi altında ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamaların kaldır More ... Özgürlük Not Edildi  Kanada Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.39 İfade özgürlüğünü güvence altına almak ve özgür bir basın ve medya için elverişl More ... Özgürlük Not Edildi  Polonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.4 Özellikle Anayasanın 26. Maddesi ile ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar ba More ... Özgürlük Not Edildi  Belçika Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.41 Özel akreditasyon istenen tüm kurumlara hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin tüm me More ... Özgürlük Not Edildi  Fransa Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.42 İnternet Yasasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğü ve özel hay More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.43 Hakaretin suç olmaktan çıkartılması ve ifade özgürlüğü hakkına ve yanı sıra barı More ... Özgürlük Not Edildi  Estonya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.44 İfade özgürlüğü ve toplanma haklarını, bilgiye erişim hakkını ve basın özgürlüğü More ... Özgürlük Not Edildi  İsrail Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.45 Ceza mevzuatının değiştirilerek ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğüne ilişki More ... Özgürlük Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.46 Etnik köken, din, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasak More ... Özgürlük Not Edildi  Danimarka Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.47 İbadet yerlerinin statüsünü de içerecek şekilde dini azınlık gruplara mensup kiş More ... Adalet Not Edildi  Birleşik Krallık Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.48 İstanbul’da çalışan Yunanistan vatandaşlarının çocuklarının Rum azınlık okulları More ... Adalet Not Edildi  Yunanistan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 150.5 İltica usullerinde Göç [Yabancılar] ve Uluslararası Koruma Kanunundaki coğrafi ç More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Not Edildi  Arjantin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.47 Ulusal Eylem Planı bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ça More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.48 Çocuğa karşı şiddetle mücadele konusunda ulusal stratejinin oluşturulmasına yöne More ... Adalet Kabul Edildi  Somali Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.49 Çocuk Haklarına ilişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planının uygulanmasına devam ed More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.5 Başta cezaevi personeline yönelik olmak üzere, insan hakları eğitimi alanındaki More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Senegal Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.51 İnsan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna dair tanıtım k More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Afganistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.52 İnsan hakları mekanizmalarıyla aktif işbirliğinin sürdürülmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Azerbaycan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.53 BM insan hakları mekanizmalarıyla işbirliği ve diyalog kurulması ilkesine dair u More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kazakistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.54 Mevcut engel ve güçlüklerin aşılması için BM, diğer uluslararası örgütler ve ins More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Laos Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.55 Bekleyen ziyaret taleplerine olumlu yanıt vererek, Özel Usuller bağlamında görev More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.56 Adil yasa ve düzenlemeler aracılığıyla başta azınlıklar olmak üzere tüm yurttaşl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Singapur Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.57 Kadın istihdamının iyileştirilmesine yönelik pozitif önlemler dahil, kadınların More ... Adalet Kabul Edildi  Malezya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 158.58 Kadın haklarının korunmasına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına Yöne More ... Adalet Kabul Edildi  Rusya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.59 Uygulamada kadınlarla erkekler arasında eşitliğin gerçekleşmesini sağlamaya yöne More ... Adalet Kabul Edildi  Filipinler Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.6 Ev içi ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti besleyen cinsiyetçi kalıp yargılara More ... Özgürlük Kabul Edildi  Ukrayna Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.61 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha fazla uygulanması için, yasaların hayata geç More ... Özgürlük Kabul Edildi  İsveç Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.62 Kadınların ulusal kalkınma süreçlerine katkılarının arttırılması bakış açısıyla More ... Adalet Kabul Edildi  Sri Lanka Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.63 Çeşitli ulusal eylem planlarının uygulanması yoluyla kadın haklarının korunması More ... Adalet Kabul Edildi  Brunei Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.64 Eğitim, kamusal yaşam, istihdam ve sağlık gibi farklı alanlarda toplumsal cinsiy More ... Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.65 Kadınların durumunun hızla iyileştirilmesine yönelik özel tedbirlerin alınmasına More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.66 Her alanda kadınlara karşı ayrımcılıkla mücadele için başlatılan eylemlerin güçl More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.66 Her alanda kadınlara karşı ayrımcılıkla mücadele için başlatılan eylemlerin güçl More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvador Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.67 Kadınlar karşı her türlü ayrımcılık ve şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik s More ... Adalet Kabul Edildi  Güney Kore Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.68 Tüm alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin More ... Adalet Kabul Edildi  Honduras Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.69 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tedbirleri ve kadınlara karşı şi More ... Adalet Kabul Edildi  Fildişi Sahili Önleme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50