Moritorning [100]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.13
Başta ev içi şiddet olmak üzere kadına karşı şiddetin faillerinin yargılanması ve cezalandırılması için mevcut yasalarda değişiklik yapılmasının desteklenmesi
Adalet
Hukukun Üstünlüğü
Düzeltici Adalet
Kabul Edildi
 Panama
Önleme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı