Moritorning [101]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.14
Ulusal mevzuatın internet üzerinde ve internet dışında ifade özgürlüğünü güvence altına almasını sağlamaya yönelik çabaların sürdürülmesi
Özgürlük
Nitelikli Haklar
İfade Özgürlüğü
Kabul Edildi
 Letonya
Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı