Moritorning [102]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.15
İnsan Ticareti ve Mağdurların Korunması Yasasını çıkartmaya yönelik çabaların sürdürülmesi
Özgürlük
Mutlak Haklar
Kölelik Yasağı
Kabul Edildi
 Sudan
Koruma Yükümlülüğü
Yüksek Yargı