Moritorning [105]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.18
Eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele ile kolluk kuvvetlerinin izlenmesine yönelik kurumlarla ilgili yasa taslaklarının kabul sürecinin hızlandırılması
Özgürlük
Mutlak Haklar
Ayrımcılık
Kabul Edildi
 Litvanya
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı