Moritorning [107]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.2
Paris Prensiplerine uygun Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kurulması
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Nikaragua
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı