Moritorning [112]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.25
Ulusal İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Kenya
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı