Moritorning [119]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.32
OP-CAT’in uygulanmasına yönelik iç mekanizmaların güçlendirilmesi
Özgürlük
Mutlak Haklar
İşkence Yasağı
Kabul Edildi
 İspanya
Önleme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı