Moritorning [120]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.33
Özellikle de nüfusun en marjinal kesimlerini kapsamayı hedefleyen yeni yasa ve eylem planlarının etkili bir biçimde uygulanması için kurulan çeşitli izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Mauritius
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı