Moritorning [177]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.124
Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakkından tam olarak yararlanılmasını sağlayacak tedbirlerin güçlendirilmesi
Özgürlük
Nitelikli Haklar
Toplantı ve Gösteri Yapma Özgürlüğü
Kabul Edildi
 Botsvana
Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı