Moritorning [183]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.13
Halk ile doğrudan iletişim içerisinde ulusal düzeyde insan hakları izleme uygulamasının geniş kapsamda hayata geçirilmesi
Özgürlük
Nitelikli Haklar
Katılma Hakkı Özgürlüğü
Kabul Edildi
 Tacikistan
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı