Moritorning [192]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.139
Eğitim hakkını tüm yurttaşlar için güvence altına almak için gereken tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi
Adalet
Maddi Adalet
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Eğitim Hakkı
Kabul Edildi
 Küba
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı