Moritorning [195]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.142
Engelli kişilerin giderek artan düzeyde destekleneceği yönündeki taahhüde bağlı kalınması
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Küba
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı