Moritorning [206]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.153
Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere sağlanan cömert desteğin sürdürülmesi
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Cibuti
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı