Moritorning [228]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
149.31
İşkence ve aşırı güç kullanımına ilişkin iddiaların araştırılması ve faillerin cezalandırılması için gereken tedbirlerin alınması
Özgürlük
Mutlak Haklar
İşkence Yasağı
Kabul Edildi
 Botsvana
Önleme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı