Moritorning [249]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
150.31
LGBTİ bireylere karşı ayrımcılık ve şiddet eylemlerinin soruşturulması ve gereken durumda faillerin yaptırıma tabi tutulmalarını içerecek şekilde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa karşı tedbirlerin desteklenmesi
Özgürlük
Mutlak Haklar
Ayrımcılık
Kabul Edildi
 Arjantin
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı