Moritorning [295]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
150.5
İltica usullerinde Göç [Yabancılar] ve Uluslararası Koruma Kanunundaki coğrafi çekinceleri kaldırmaya yönelik yasal ve idari tedbirleri alarak, uluslararası koruma talep eden kişilerin yeterli ve adil muamele görmelerinin güvence altına alınması
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Not Edildi
 Arjantin
Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı