Moritorning [296]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.47
Ulusal Eylem Planı bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların sürdürülmesi
Adalet
Maddi Adalet
Medeni ve Siyasal Haklar
Kadın Hakları
Kabul Edildi
 Cezayir
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı