Moritorning [298]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.49
Çocuk Haklarına ilişkin Ulusal Strateji ve Eylem Planının uygulanmasına devam edilmesi
Adalet
Maddi Adalet
Medeni ve Siyasal Haklar
Çocuk Hakları
Kabul Edildi
 Cezayir
Önleme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı