Moritorning [310]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.61
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha fazla uygulanması için, yasaların hayata geçirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması
Özgürlük
Mutlak Haklar
Ayrımcılık
Kabul Edildi
 İsveç
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı