Moritorning [337]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.87
Başta tehlikeli işler olmak üzere çocuk işçiliğini azaltmak üzere gerek yasa gerek uygulama düzeyinde tedbirler alınması
Adalet
Maddi Adalet
Medeni ve Siyasal Haklar
Çocuk Hakları
Kabul Edildi
 İsveç
Önleme Yükümlülüğü
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)
Öncelikli hedef grupları: “Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma”
Yüksek Yargı
Çocuk İşçiliğinin Önlemesi Stratejisi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
http://www.csgb.gov.tr/media/4755/cocuk_isciligi_rev_23032017.pdf
DİSK-AR: Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu-2015
http://disk.org.tr/2015/04/disk-ar-turkiyede-cocuk-isciligi-gercegi-raporu-2015/